saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Eesti Kalapüügiühistu
Eesti Kalapüügiühistu on 2005. aastal loodud tootjaorganisatsioon, mille liikmeteks on 4 Eestis tegutsevat traalifirmat - AS Hiiu Kalur, OÜ Kaabeltau, OÜ Monistico ja OÜ Traaler ning Pärnu rannakalureid ühendav Pärnu Rannakalurid TÜ.

2011 a kevadel valmis ühistul uus külmhoone Pärnumaal, Audru vallas, Lemmetsa külas. Külmhoonel on 3200 tonni külmutatud kala ladustamise maht ja 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas. Tegemist on logistiliselt väga hea asukohaga.

Ühistu liikmetele kuulub 40 % Eesti ajaloolisest kilu püügiõigusest ja 40 % räime püügiõigusest Läänemerel. Sellele lisandub Pärnu rannakalurite iga aastane räime väljapüük 6000 – 8000 tonni ulatuses. Ühistu liikmetele kuulub 9 kalatraalerit, Pärnu rannakaluritel on aluseid üle 65. Ühistu liikmetele kuuluvad ka kolm traalerit Soomes. Liikmete püügivõimalused ja laevastik tagavad külmhoone varustatuse toormega. Kilu ja räime peamised sihtturud on Ukraina, Venemaa, Läti, Valgevene ja teised EL riigid.


Ehitustööde ja seadmete hangete kaudu, mis leidsid aset ajavahemikus 1. september 2014 kuni 1. mai 2015 investeeris Eesti Kalapüügiühistu täiendavalt 743 074,68 euro ulatuses kasutades selleks ka 532 661,97 eurot Euroopa Kalandusfondi toetust.