Eesti Kalapüügiühistu

Eesti Kalapüügiühistu on 2005. aastal loodud tootjaorganisatsioon, mille liikmeteks on 4 Eestis tegutsevat traalifirmat – AS Hiiu Kalur, OÜ Kaabeltau, OÜ Monistico ja OÜ Traaler ning Pärnu rannakalureid ühendav Pärnu Rannakalurid TÜ.

2011 a kevadel valmis ühistul uus külmhoone Pärnumaal, Lemmetsa külas. Külmhoonel on 3200 tonni külmutatud kala ladustamise maht ja 200 tonni kala külmutamise võimsus ööpäevas. Tegemiston logistiliselt väga hea asukohaga.

Ühistu liikmetele kuulub 40 % Eesti ajaloolisest kilu püügiõigusest ja 40 % räime püügiõigusest Läänemerel. Sellele lisandub Pärnu rannakalurite iga aastane räime väljapüük kuni 2000 tonni ulatuses. Ühistu liikmetele kuulub 10 kalatraalerit, Pärnu rannakaluritel on aluseid üle 40. Ühistu liikmetele kuuluvad ka kaks traalerit Soomes ja üks Leedus. Liikmete püügivõimalused ja laevastik tagavad külmhoone varustatuse toormega. Kilu ja räime peamised sihtturud on Ukraina, Poola, Läti ja teised EL riigid.

Ehitustööde ja seadmete hangete kaudu, mis leidsid aset ajavahemikus 1. september 2014 kuni 1. mai 2015 investeeris Eesti Kalapüügiühistu täiendavalt 743 074,68 euro ulatuses kasutades selleks ka 532 661,97 eurot Euroopa Kalandusfondi toetust.

.